Translate

IMAGINE

—en miniutställning i fantasins tecken av Felicia Kjellerås—

Vernissage måndag 3 juni kl 19.00

SoFo Bageri & Konditori Folkungagatan 58

Utställningen pågår hela juni

Öppet vardagar 8-19 lördagar 10-17

Vad är konst? Vem är konstnär?  Och hur kan konsten utnyttjas?

Allt är konst i betraktarens ögon om denne anser det. Alla är konstnärer . Men hur når man ut? Hur blir man uppmärksammad och berömd?

”Abstrakt expressionism användes första gången år 1919 för att beskriva vissa målningar av Vasilij Kandinskij. Den amerikanske konstkritikern Robert Coates använde 1946 detta med speciell syftning på en grupp amerikanska konstnärer t.ex. Willem de Kooning och Jackson Pollock, som tog fasta på surrealismens strävan efter en konst som betonade automation — en metod som skulle förmå visualisera det undermedvetnas uttryck direkt på duken.Den abstrakta expressionismen var den första konstskola i USA som fick internationell spridning och flyttade konstscenens centrum från Paris till New York.”

Denamerikanska abstrakta impressionismen på 40- och 50-talen fick en heltsurrealistisk hjälp. CIA promotade och stöttade i all hemlighet denna konstinriktning i över 20 år. Varför?

Den sovjetiska konsten var en statsstyrd socialrealistisk ,tråkig och enehanda konstform och CIA trodde att om man lanserade den abstrakta impressionismen som var oreglerlig, frihetlig, fantasifull och individstyrd skulle man vinna eller åtminstone flytta fram sina positioner i det kalla kriget. CIA menade att denna konstinriktning kunde utgöra bevis för kreativiteten, den intellektuella friheten och bevisa kulturell överlägsenhet över den förstenade sovjetiska socialrealismen.

Felicia har ingen aning om ovanstående. Ändå har hon skapat ”liknande” verk i mycket tidig ålder. Var kommer kreativiteten ifrån? Vem bedömde och bedömer verken? Vem avgör vad som är konst? Vad blir säljande och vem blir berömd