Translate

Vernissage; Birger Lundquist

                                            BIRGER LUNDQUIST            
 
                          VERNISSAGE lördag 9 februari KL 17.00
KGB (Kjellerås Galleri Bageri) på SoFo Bageri & Konditori,Folkungag.58

Utställningen pågår t.o.m 2 mars
Birger Lundquist (1910-1952) blev under sitt korta liv en av Sveriges främsta och mest erkända tecknare. På den tiden var fotografiska bilder få och små i tidningarna. Det var teckningarna som illustrerade de stora politiska och vardagliga händelserna. Birger Lundquist arbetade drygt 20 år på Dagens Nyheter, skapade en egen stil och förnyade tecknandet. Hans bilder finns också i många böcker, bland annat i Alf Henrikssons populära historieskildringar.
 
Det vilar något oåterkalleligt allmängiltigt över många av hans flyhänta och ofta humoristiska teckningar. Han hade en fantastisk förmåga att fånga rörelsen i ett skeende. 
 
Med denna utställning, som är ett urval från advokat Peter Danowskys konstsamling vill vi uppmärksamma en konstnär som så sent som 2016 ställdes ut på galleri Cupido på Hornsgatspuckeln. Nu är det roligt att återigen visa en fin samling av mästaren Birger Lundquist.